НАЧАЛО
Предмет на дейност:
 • Организиране и провеждане на квалификационно- професионални обучения, обучения по професии, обучения по компоненти на професии, квалификация и преквалификация, курсове, семинари и консултации.
 • Разработване на стратегии за управление на човешките ресурси.
 • Разработване на програми за сертификация.
 • Разработване, внедряване и сертификация на системи за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.
 • Проучвания и анализи.
 • Посредничество при реализация на решения в областта на корпоративното развитие
 • Вътрешна и международна търговия
 • Търговско представителство и посредничество
 • Внос - износ на стоки и услуги

Нашата мисия е да партнираме за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и извършване на консултантски услуги в следните направления:

 • „Безопасен труд”
 • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието
 • Разработване и внедряване на стандарти за безопасност и здраве при работа
 • Обучение на служители за работа във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд
 • Разработване и управление на проекти по европейски програми, свързани с етапите на изготвяне, подаване, управление и отчитане на проекти. сионално обучение, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), сме в състояние да отговорим на очакванията на нашите клиенти и партньори по отношение на необходимостта от прецизно изпълнение на цялостния процес по организиране и провеждане на професионално обучение. Предлагаме обучения по следните направления и професии:
 • Счетоводство и данъчно облагане:
  - Оперативен счетоводител.
 • Търговия на едро и дребно:
  - Продавач-консултант.
 • Приложна информатика:
  - Оператор на компютър;
  - Текстообработване.
 • Машиностроене, металообработване и металургия:
  - Заварчик;
  - Шлосер.
 • Електротехника и енергетика:
  - Електротехник;
  - Електромонтьор:
  • Електрически машини и апарати;
  • Електрообзавеждане на производството;
  • Електрически инсталации;
  • Електродомакинска техника.
 • Строителство:
  - Строител-монтажник:
  • Стоманобетонни конструкции ;
  • Метални конструкции ;
  • Сухо строителство ;
  • Дограма и стъклопоставяне
  • Изолации в строителството .
 • Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг:
  - Администратор в хотелиерството ;
  - Организация на обслужването в хотелиерството;
  - Сервитьор-барман;
  - Обслужване на заведения в обществено хранене.

Търсене, спасяване и извършване на аварийно-спасителни работи.

НОВИНИ
- НОВО Във връзка със Световния ден за безопасност и здраве при работа, както и отбелязването на Международния ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки
- В памет на пострадалите при трудови злополуки
- Среща с д-р Криста Седлачек, директор на Eвропейската агенция по безопасност и здраве при работа (ЕАБЗР)
- Международно изложение Секюрити Експо
08.01.16 -Проведено обучение>>
 
ВРЪЗКИ


ПАРТНЬОРИ

Последна актуализация: 16-Feb-2024
Всички права запазени.