ЗА НАС

Центърът към „Ресурс Системс” е самостоятелно юридическо лице и работи в тясна връзка с Неправителствени структури, фирми и организации, регионални търговско-промишлени палати от страната, браншови организации, други лицензирани учебни центрове, висши учебни заведения, професионални гимназии и училища.

Следвайки добрите световни практики, спецификата на българската икономика и тенденциите в развитието на локалните и глобални пазари, в условията на пазарна икономика и динамично променящият се пазар на труда в нашата страна, се налага приспособяване на трудещите се. Работната сила непрекъснато се адаптира и усъвършенства своята квалификация. Професионалното образование и обучение е необходимо за всеки гражданин, стремящ се към придобиване на нови знания, умения и професионална реализация. Тази необходимост, води до създаването на Центровете за професионално обучение (ЦПО), в които всеки желаещ да се развива, може да се обучава по подходяща за него професия и специалност.

Този сайт е създаден, за да улесни потребителите, при избора им на център за професионално обучение, желана професия и специалност. Информацията в него е проверена и актуална.

Съобразно мисията си, ЦПО към Ресурс Системс е гъвкав, предприемчив и адаптивен, със съвременен мениджмънт, ориентиран към критериите и потребностите на образователното пространство в цялата страна, с перспективна програма за разгръщане на приходоносни дейности, подготовка на обучаемите за високо професионална реализация, предприемачески дух и лидерски позиции.

Основна цел на ЦПО „Ресурс Системс” е да спомогне за намаляването на процента на безработица и увеличаването на икономическия растеж. Това ще постигнем като създаваме условия за качествен учебен процес за професионално обучение.

Бъдещите наши курсисти придобиват знания и умения за успешна професионална кариера.

Обучението може да се проведе в учебния център или на работното място.


ПРЕДИМСТВА

  • Гарантирано качество на обучението;
  • Гъвкавост по отношение на програмите и мястото на провеждане на обученията;
  • Национално признат документ за професионално обучение;
  • Широк спектър на професионалните направления.
    Проекти, свързани с безопасност и здраве при работа с Възложител „Главна инспекция по труда”. 
НОВИНИ
 
 
 
ВРЪЗКИ


ПАРТНЬОРИ

Последна актуализация: 11-Feb-2016
Всички права запазени.